Koekjes


Deze website is eigendom van Behets Trappen BVBA


Contactgegevens:


Behets Trappen BVBA – Geldenaaksebaan 338 – 3001 Leuven

Tel: 016 40 42 99

Fax: 016 40 68 89

E-mail : trappen@behets.be

0ndernemingsnummer: BE0 403.550.781


Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming


De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Behets Trappen op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.

De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op trappen@behets.be.

Bent u het niet eens met de manier waarop Behets Trappen uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Meer informatie over de manier waarop Behets trappen omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website https://behetstrappen.be/Contact/privacy-gdpr.html   


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Behets Trappen contact nemen via mail.

Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.


https://behetstrappen.be/ en Cookies

https://behetstrappen.be/ maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren en te analyseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.


U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.